LOOP

 

LOOP

Vi kan stolt presentera, vårt egenutvecklade, patenterade och prisvinnande analysverktyg LOOP. LOOP är utvecklat för att skapa kvalitetsförbättringar i verksamheter som hanterar smält metall som i sin tur ger stora besparingar..

 

 

Vad är LOOP?

LOOP är ett analysverktyg som ökar din konkurrensstyrka på ett enkelt sätt. Det är ett verktyg som inte kräver komplicerade eller dyr teknik eller laboratoriepersonal. Vad LOOP kommer att göra är att på ett enkelt, prisvärt och säkert sätt ge dig ett verktyg att säkra och kontrollera din process. Resultatet kommer utöver att påverka processtabiliteten också förbättra produktkvalitet, öka din produktionskapacitet men också sänka miljöpåverkan. Oavsett om din process är satsvis eller kontinuerlig, oavsett legeringstyp, är den omedelbara vinsten en betydande ekonomisk besparing. Genom att i din process minska energiförbrukningen, minskad metallförbrukning och speciellt minskade andelen kasserade produkter finns det en betydande direkt besparing med LOOP. Tillsammans leder detta till ökad konkurrensstyrka genom större kundnöjdhet och, inte minst, högre marginaler. Samtidigt gör du en insats för miljön.

 

 

Hur ska LOOP användas?

 

LOOP är konstruerat för industriell användning. Vi vill erbjuda våra kunder en vardag där det är enkelt att säkerställa att rätt metallkvalitet används. Med vår metod att arbeta med metallhantering runt LOOP vill vi erbjuda ett arbetssätt där eftertanke före är principen.

Analysverktyget kan användas på flera sätt i gjuteriet, beroende på gjuteriets storlek, gjutmetod och processens utformning. Fyra generella användningar för kontroll av 1. råvara, 2. process, 3. handhavande och 4. processteg.

 

1.Med LOOP kan din råvara säkras genom att mäta på inkommande material, så att du vid varje leverans får rätt material utan variationer. Genom att analysera råvaran efter nedsmältning ges ett värde som går att relatera till dels formfyllningsegenskaper (flytbarhet) samt föroreningsgrad (variation). En enkel LOOP-analys ger dig möjlighet att kontrollera kvaliteten på råvaran som tidigare inte varit möjlig. Framöver är det en möjlighet att du också kan specificera till din leverantör vilka gränsvärden som du önskar för att garantera att råvaran ger dig en stabil process.

 

2.LOOP kan också användas för att kontrollera metallkvaliteten efter blandning med den interna återgångsmetallen eller vid legeringstillsatser som till exempel, magnesium, strontium, natrium eller kornförfinare. Vi vet att spektrometeranalyser ger ett värde på respektive grundämne, men den effektiva halten av ett element är svårare att detektera. Vi vet att flera av tillsatsämnena bildar oxider och andra trögflytande föreningar, vilka även de kan urskiljas med LOOP. Vad du vill ha är en metall som har rätt egenskaper och varje gång samma gjutbarhet. Detta är möjligt att kontrollera med LOOP vid din smältugn.

 

3.LOOP är ett utmärk verktyg för att trimma din metallhanteringsprocess, så att operatörer, oavsett skift och dagsform, alltid behandlar metallen lika. Idag görs många moment i metallhanteringen av rutin, utan att veta hur handhavandet ska göras optimalt. Vår erfarenhet är att operatörer som vet meningen med en insats gör ett bättre arbete. Med LOOP kan hanteringen optimeras och ge operatören ett verktyg att kontrollera så att han tar rätt beslut. Enkelheten i LOOP gör verktyget till ett pedagogiskt verktyg som motiverar din personal till att tillverka bättre produkter.

 

4.Om det händer som inte får hända? Att din process av någon anledning har problem som ni inte vet orsaken till? LOOP är ett utmärkt verktyg att kartlägga din process. Genom att systematiskt gå igenom dina processhanteringssteg i metallhanteringskedjan kan du på ett enkelt sätt se om metallkvaliteten skiljer sig från föregående steg och om i så fall vart problemet uppstår.

 

Låter det komplicerat? Lugn – vi erbjuder oss att hjälpa dig i processen hur du skapar en stabil metallprocess.

 

Bryen skärper företag

Som komplement till vårt unika analysverktyg LOOP erbjuder vi teknisk kompetens med ett komplett erbjudande inom materialanalys för att skärpa ditt företag för framtiden.

Bryne är en totalleverantör av teknisk kompetens och analystjänster. Vi erbjudar utbildningar inom metaller och gjutning för både ditt företag och era kunder.

 

 

 

 

Bryne AB develops individuals, companies and products.

 

 

BRYNE AB

Åbogatan 1

SE-34371 Dio

Sweden

www.bryne.se - info@bryne.se