Innovation

Nytänkande

 

Bryne AB är övertygade om att allt går att förbättra. I vår strävan mot högre miljönytta, bättre egenskaper och bättre lönsamhet tillverkar vi produkter och levererar tjänster som stärker våra kunder.

 

 

Vår övertygelse är att praktisk och teoretisk kunskap ska följas åt, hand i hand. Våra tjänster och kurser har en strävan att alltid blanda teori och know-how. Vår styrka är att kunna översätta avancerad teknisk teori till ett mer lättförståeligt språk som går att koppla till vardagens praktiska uppgifter. Vi ser oss gärna som en länk mellan akademisk kunskap och industriell praktik. Vår övertygelse är att med en djupgående kunskap kan teori förklaras på ett lättförståeligt sätt. Bryne ska alltid leverera analyssvar och kurser med ett språk som är förståeligt.

Utan tydlig nytta – vad ska det då vara bra för?

 

 

 

 

 

 

Recent innovation Project /Paste (3dp).

Praktisk kunskap

 

Vår filosofi är att praktisk kunskap ska gå hand i hand med teoretisk kunskap.

Samarbetspartners

 

En bred kompetens i företaget skapar goda förutsättningar för kundanpassade lösningar. Men ensam är inte alltid stark. Vi har samarbetspartners som assisterar oss både med kompetens, kunskap och teknisk utrustning.

 

 

Bryne AB develops individuals, companies and products.

 

 

BRYNE AB

Åbogatan 1

SE-34371 Dio

Sweden

www.bryne.se - info@bryne.se