NYHETER:

December 2019

Efter att ha gjort praktik och en masteruppsats på Bryne är Pratheek Ullal nu anställd som Product design and development engineer.

December 2018

Kvalitetssäkring av fyra gjuterier är nu avklarad. Under två dagar får gjuterier sin process kartlagd med avseende på metallkvalitet. Genomlysningen ger uppslag till stora besparingar som skärper företaget för framtiden. Vill du också bli kvalitetsgodkänd?


December 2019

Minikonferens i Jönköping.

Med fokus på lättvikt bjöd LIGHTer Nod Småland och Jönköping University in till en lunch-till-lunch-konferens i Jönköping.
19-21 June 2017

Bryne AB  “Tillämpad gjuteriteknik”

SKF AB har genomfört utbildningen i “Tillämpad gjuteriteknik” hos Bryne AB
Bryne AB develops individuals, companies and products.BRYNE AB

Åbogatan 1

SE-34371 Dio

Sweden 

www.bryne.se - info@bryne.se