Om Bryne

Varför Bryne?

Bryne AB är ett tillverkande företag med produkter, kurser och tjänster inom material och tillverkningsteknik. Namnet ’Bryne’ är synonymt med skärpstål med meningen att vi skärper företag, produkter och människor. Skärp dig med Bryne.

Vi erbjuder vårt patenterade analysverktyg LOOP tillsammans med expertkompetens inom material, materialanalys och tillverkningsteknik. Vi erbjuder, som ett komplement till produkter och expertkompetens, ritningstjänster, projektledning och kurser.

Vilka är vi?

Bryne AB är ett team med lång erfarenhet från industrin och hög utbildningsnivå. Vår övertygelse är att olikheter stärker, varför vårt team har en bredd som bäddar för långsiktiga lösningar. Vi arbetar för att förstå ett problem från grunden, varför vår ambition är att skapa en långsiktig relation med våra kunder. Vi har en bred kompetens, men vi kan inte allt. Det vi inte kan - tar vi reda på. Över tid lär vi känna våra kunder för att ge tidseffektiva, direkt tillämpbara, lösningar. Detta månar för en hållbar relation.

 

Nytänkande

Bryne AB är övertygade att allt går att förbättra. I vår strävan mot högre miljönytta, bättre egenskaper och bättre lönsamhet tillverkar vi produkter och levererar tjänster som stärker våra kunder.

 

Vår forskning och utveckling syftar till hållbara produkter och lösningar med syfte att hushålla med vår planets begränsade resurser. I vårt egna utvecklingscenter har vi maskiner och utrustning för att göra prototyper, tester och analyser.

 

I nära samarbete med universitet och partners har vi tillgång till de senaste inom provning och analys. För de flesta industriella problemställningar har vi lösningar i huset.

 

 

 

Praktisk kunskap

 

Vår filosofi är att praktisk kunskap ska gå hand i hand med teoretisk kunskap. Med en lång tradition av universitetsnära utveckling har vi den teoretiska kunskapen som tillsammans med praktisk ‘know-how’ från industrin gör våra lösningar lätta att tillämpa praktiskt.

 

 

Vision

 

Företaget har som vision att förse industrin med kunskap och idéer på en global marknad.

Motto

 

Brynes motto är att sunda värderingar går att kombinera med lönsamhet

 

Kärnvärde

 

För oss är långsiktiga samarbete, medvetenhet om begränsade resurser och motiverade medarbetare och kunder en självklarhet varför våra kärnvärden är långsiktighet, miljönytta, och nytänkande.

 

Bryne AB develops individuals, companies and products.

 

 

BRYNE AB

Åbogatan 1

SE-34371 Dio

Sweden

www.bryne.se - info@bryne.se