Bryne academy

BRYNE Academy


Bryne AB har med nytänkande tagit fram en ny typ av utbildning för industrin. Utbildningar där praktiska moment är en betydande del av utlärningen. Vår övertygelse är att praktiska moment är lättare att komma ihåg och lättare att överföra till praktisk nytta för våra kursdeltagare.

Kurser

Samarbete mellan Bryne AB, svensk industri och lärosäten har skapat förutsättningar för en ny typ av kurser. Kurserna är ett utmärkt tillfälle att skärpa kompetensen för dina anställda i befintlig position eller för att kunna ta sig an nya utmaningar inom företaget. Vi har därför tagit fram tre kurser, som vi håller vid fasta datum, med ett förutbestämt innehåll som ska möta behoven i industrin. Kurserna är anpassade för att skapa tillämpbar kunskap, som ger direkt effekt i ditt företag. Givetvis kan vi även skräddarsy en kurs för dig efter de behov som finns i ditt företag. Alla kurser utom Tillämpad gjutteknik ge även som E-kurser.


Skräddarsydda kurser


Bryne AB erbjuder kurser inom material och tillverkningsteknik. Skräddarsydda kurser kan vara ett utmärkt alternativ när det finns ett speciellt syfte med er insats som inte fullt ut passar med de fasta utbildningarna. Våra skräddarsydda utbildningar kan fokusera på ett område eller ge en översikt över de områden som är viktiga för er. Bryne kan också specialanpassa en utbildning för att passa en eller flera individer, där avsikten är att vidareutbilda intern personal istället för att nyanställa. Kontakta oss så att vi kan diskutera vidare hur vi bäst kan möta era behov. Skärp dig med Bryne.


För mer information vänligen kontakt oss här>>.Marcus Anderson från SKF AB som tidigare genomfört utbildningen i “Tillämpad gjuteriteknik” hos Bryne AB säger:


" Utmärkt utbildning som knyter ihop praktik med teori på ett bra sätt inom både aluminium- och stål/järn-legeringar. Besöken på gjuterierna var väldigt givande, då man fick insyn i hur verkligen ser ut och nyttiga kontakter kunde skapas. Stort plus var också kontakten med Jönköpings University, då man blev uppdaterad på vad som sker på forskningsfronten."


Marcus Andersson,

SKF AB, Specialist metalliska material