Materialanalys

Materialanalys - Produktblad


Bryne utför alla typer av materialanalyser i vårt utvecklingscenter. Vi har inte bara kunskapen om analysmetoden utan också om materialet och dess användningsområde. Oavsett material eller produkttyp har vi rätt utrustning och kompetens för att analysera material från mikrometer till full storlek. Vi har röntgengenomlysning, optiska mikroskop, hårdhetsmätare och den allra senaste tekniken inom kemisk analys genom optisk emissionsspektroskopi (OES). Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi erbjuda en mängd olika avancerade analysmetoder.


Skärp dig med Bryne.