Miljökartläggning

Miljökartläggning - Produktblad


Mer än 70% av ett gjuteris energiförbrukning härrör till smältning och hantering av smält metall. Bryne erbjuder en kartläggning av din tillverkningsprocess med avseende på energianvändning.

 

Under en dag utför Bryne på plats hos dig mätningar för att fastställa hur din process påverkar miljö och energiförbrukningen. Vi går igenom din process från ax till limpa för att bilda oss en uppfattning baserat på mätdata. Varje processteg kartläggs och utrustningen kartläggs.


Skärp dig med Bryne.