LOOP


LOOP

Vi kan stolt presentera vårt egenutvecklade, patenterade och prisvinnande analysverktyg LOOP. LOOP är utvecklat för att skapa kvalitetsförbättringar i verksamheter som hanterar smält metall som i sin tur ger stora besparingar.Vad är LOOP?

LOOP är ett analysverktyg som ökar din konkurrenskraft på ett enkelt sätt. Det är ett verktyg som varken kräver komplicerad och dyr teknik eller laboratoriepersonal.  Med LOOP kan du  på ett enkelt, prisvärt och säkert sätt  säkra och kontrollera din process. Resultatet kommer utöver att påverka processtabiliteten också förbättra produktkvalitet, öka din produktionskapacitet men också sänka miljöpåverkan. Oavsett om din process är satsvis eller kontinuerlig och oavsett legeringstyp, är den omedelbara vinsten en betydande ekonomisk besparing. Genom att i din process minska energiförbrukningen, metallförbrukningen och  andelen kasserade produkter finns det en betydande direkt besparing med LOOP. Tillsammans leder detta till ökad konkurrensstyrka genom större kundnöjdhet och, inte minst, högre marginaler.Hur ska LOOP användas?


LOOP är konstruerat för industriell användning. Vi vill erbjuda våra kunder en vardag där det är enkelt att säkerställa att rätt metallkvalitet används och ett arbetssätt där eftertanken kommer före.

Analysverktyget kan användas på flera sätt i gjuteriet, beroende på gjuteriets storlek, gjutmetod och processens utformning. Fyra generella användningar är kontroll av 1. råvara, 2. process, 3. handhavande och 4. processteg.


1. Med LOOP kan din råvara säkras så att du vid varje leverans får rätt material utan variationer. Genom att analysera den inkommande råvaran efter nedsmältning ges ett värde som går att relatera till dels formfyllningsegenskaper (flytbarhet) samt föroreningsgrad (variation). En enkel LOOP-analys ger dig möjlighet att kontrollera kvaliteten på råvaran som tidigare inte varit möjlig. Framöver skulle det också kunna vara möjligt att specificera till din leverantör vilka gränsvärden som du önskar för att garantera att råvaran ger dig en stabil process.


2. LOOP kan också användas för att kontrollera metallkvaliteten efter blandning med den interna återgångsmetallen eller vid legeringstillsatser som till exempel, magnesium, strontium, natrium eller kornförfinare. Till skillnad från spektrometeranalyser kan LOOP mäta den effektiva halten av ett element och urskilja oxider och andra trögflytande föreningar som bildas av tillsatserna. Vad du vill ha är en metall som har rätt egenskaper och samma gjutbarhet varje gång. Detta är möjligt att kontrollera med LOOP vid din smältugn.


3. LOOP är ett utmärk verktyg för att trimma din metallhanteringsprocess, så att operatörer, oavsett skift och dagsform, alltid behandlar metallen lika. Idag görs många moment i metallhanteringen av rutin, utan att veta hur handhavandet ska göras optimalt. Vår erfarenhet är att operatörer som vet meningen med en insats gör ett bättre arbete. Med LOOP kan hanteringen optimeras och ge operatören ett verktyg för att kontrollera så att rätt beslut tas. Enkelheten i LOOP gör det till ett pedagogiskt verktyg som motiverar din personal till att tillverka bättre produkter.


4. Händer det som inte får hända? har din process av någon anledning problem som ni inte vet orsaken till? LOOP är ett utmärkt verktyg för att kartlägga er process. Genom att systematiskt gå igenom era processhanteringssteg i metallhanteringskedjan kan du på ett enkelt sätt se om metallkvaliteten skiljer sig från föregående steg och om i så fall vart problemet uppstår.


Låter det komplicerat? Lugn – vi erbjuder oss att hjälpa dig i processen till en stabil metallprocess.

Bryne skärper företag   

Bryne AB erbjuder:

Vårt unika analysverktyg LOOP

Teknisk kompetens

Komplett materialanalys

Utbildningar inom metaller och gjutning