Materialanalys

Materialanalys

Bryne AB utför materialanalyser i vårt utvecklingscenter. Oavsett material eller produkttyp kan vi erbjuda dig tjänster. Vårt utvecklingscenter är utrustat med optiska mikroskop, bildtagningsutrusning, hårdhetsmätare och utrustning för preparation. Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi erbjuda marknadens alla analysmetoder som svepelektronmikroskopi (SEM), kemisk analys genom optisk emissionsspektroskopi (OES), energidispersiv röntgenspektroskopi (EDS) eller röntgenfluorescens (XRF).

Bryne har den senaste utrustningen för analys av metaller. I vår provpreparation har vi en hög automatiseringsgrad som möjliggör precis beredning av upp till sex prover per gång. Vid materialanalys är provberedningen kritisk och vi kan garantera att resultaten beror på materialet och inte beredningsmetoden.

Materialanalys med ljusoptisk mikroskopi kan vi utföra vid låg förstoring för analys av stora områden eller vid hög förstoring för upplösning av riktigt små objekt. Vi kan analysera komponenter i storleksordningen meter ner till en halv mikrometer. Våra mikroskop använder dynamisk diffraktionskontrast (EPI C-DIC) där olika faster kan urskiljas. Tekniken kan ge kemisk information som med andra mikroskop inte är möjlig. En avancerad mjukvara möjliggör mapning och beräkningar som kan användas för rutinmätningar, där förutsättningarna vid varje analys blir identiska. Detta månar för en noggrann och repetitiv materialanalys, vilket ger dig som kund trygghet med analysresultatet.


Vi utför som exempel svetsanalyser där vi kan kvantifiera storlekar på svetszoner, porandel och föroreningstyper. Detta på ett snabbare och mer säkert sätt än tidigare varit möjligt.


Skärp dig med Bryne.

Utrustning för materialanalys

Zeiss AX10 MAT inverterat ljusoptiskt microscopy utrustat med bildtekniker som diffraktionskontrast, ljus- och mörkfält med förstoringar mellan 25 till 2000 gånger. Dynamisk LED-belysning och en hög dynamisk kontrast, 5MB, färgkamera.

Stereomikroskop, U500X från Cooling tech. Förstoring mellan 5 till 500 gånger.

Makrofotografering med förstoring 1 till 5 gånger.

Bildbehandlingsprogram som Adobe Photoshop, Zeiss ZEN


Provberedning


Struers halvautomatiska polersystem med automatisk dosering av polermedel. Upp till sex prover (diameter 30mm) kan beredas i samma körning.

Mekanisk preparation med kapmaskin, bandkap och finkap.

Manuella polermetoder för stora prover och avvikande former.

Ingjutningsutrustning med kallhärdande epoxy


Värmebehandlings-/smältugn


Programbar laboratorieugn för temperaturer upp till 1100°C

Smältugn för temperaturer upp till 1400°C

Lågtemperaturugn för temperaturer upp till 350°CKemisk utrusning

Dragskåp och utrustning för experiment vid rumstemperatur och höga temperaturer.

Etsning av metalliska prover

Korrosionstest av metalliska prover