Minikonferens Jönköping

Professor Murat Tiryakioḡlu

Minikonferens den 2-3 december


Med fokus på lättvikt bjöd LIGHTer Nod Småland och Jönköping

University in till en lunch-till-lunch-konferens i Jönköping. Fokus för konferensen var aluminium, gjutlegeringar och smältteknik, där huvudfokus lades vid slutproduktens påverkan av gjuteriets smältkvalitet.


Första dagen utmanade Professor Murat Tiryakioḡlu från Jacksonville University i USA våra sätt att arbeta idag.

Därefter fick vi lyssna till framsteg inom området smältteknik och hur den nya kunskapen bäst appliceras i ett gjuteri.

 

Den andra dagen hade ett industriellt fokus där Bryne höll ett föredrag för slutkunder, leverantörer och gjuterier och gav sin bild av smältrelaterade frågeställningar.

 

Dagarna var mycket uppskattade hos deltagarna och det blir säkert fler tillfällen med liknande aktiviteter framöver.


Bryne AB develops individuals, companies and products.BRYNE AB

Åbogatan 1

SE-34371 Dio

Sweden 

www.bryne.se - info@bryne.se