Om Bryne

Varför Bryne?

Bryne AB är ett tillverkande företag med produkter, kurser och tjänster inom material och tillverkningsteknik. Vi erbjuder vårt patenterade analysverktyg LOOP tillsammans med expertkompetens inom material, materialanalys och tillverkningsteknik. Vi kan även anlitas för ritningstjänster, projektledning och kurser.

Namnet ’Bryne’ är synonymt med skärpstål med meningen att vi skärper företag, produkter och människor. Skärp dig med Bryne.

 

Vilka är vi?

Bryne AB är ett team med lång erfarenhet från industrin och hög utbildningsnivå. Vår övertygelse är att olikheter stärker, varför vårt team har en bredd som bäddar för långsiktiga lösningar. Vi arbetar för att förstå ett problem från grunden, varför vår ambition är att skapa en långsiktig relation med våra kunder. Då vi lär känna våra kunder över tid kan vi ge tidseffektiva och direkt tillämpbara lösningar. Detta månar för en hållbar relation.


Nytänkande

Bryne AB är övertygade om att allt går att förbättra. I vår strävan mot högre miljönytta, bättre egenskaper och bättre lönsamhet tillverkar vi produkter och levererar tjänster som stärker våra kunder.


Vår forskning och utveckling riktar sig mot hållbara produkter och lösningar med syfte att hushålla med vår planets begränsade resurser. I vårt egna utvecklingscenter har vi maskiner och utrustning för att göra prototyper, tester och analyser.


 

I nära samarbete med universitet och partners har vi tillgång till de senaste inom provning och analys. För de flesta industriella problemställningar har vi lösningar i huset.
Praktisk kunskap


Vår filosofi är att praktisk kunskap ska gå hand i hand med teoretisk kunskap. Med en lång tradition av universitetsnära utveckling har vi den teoretiska kunskapen som tillsammans med praktisk ‘know-how’ från industrin gör våra lösningar lätta att tillämpa praktiskt.Vision


Bryne AB har som vision att förse industrin med rätt verktyg och rätt kunskap för att kunna konkurera på en global marknad.

Kärnvärde


Långsiktighet

Miljönytta

Nytänkande.

Motto


Brynes motto är att sunda värderingar går att kombinera med lönsamhet